Potvrzené negativní dopady na zdraví zdejších obyvatel v Karviné.

Vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, potvrdili svým dlouhodobým výzkumem a měřením, negativní dopady zdejšího znečištěného životního prostředí na zdravotní stav našich spoluobčanů a hlavně dětí!
Když náš Spolek FRYGATO-EKO jsme na tyto skutečnosti léta upozorňovali zdejší komunální politiky nejen na zastupitelstvu města Karviné, ale i v médiích, jen se nám poťouchlé, pokrytecky smáli a dokonce veřejně absolutně znevažovali a popírali tento náš argument na zdravotní dopady našich dětí v příštích generací. Neustále se snaží prosadit zde výstavbu spalovny komunálního odpadu tzv. KIC (víme všichni proč?!), namísto vytvoření podmínek pro jeho třídění a zpracování v souladu s Evropskou legislativou. Před každými volbami mají všechny politické strany ve svém volebním programu zlepšení zdejšího životního prostředí! Po volbách velice rychle „zapomenou“ co slíbili, neboť jsou přesvědčení z lhostejnosti a „krátké“ paměti občanů.

Bohužel se velice mýlí a lidé se snad jednou „probudí“ a hlavně pochopí ………!!!

Ing. Václav Gavlovský
Spolek FRYGATO-EKO

Anketa