OKD a lidská práva

Je nejvyšší čas, aby představitelé tohoto státu si konečně uvědomili, že je velkou nutnosti, sladění naší legislativy s legislativou a principy demokratické společnosti!

Občané nebudou apriori vždy proti všemu, pokud se jim protiprávně nesáhne na jejich majetek, na jejich soukromí a hlavně na jejich lidská práva. Nelze jim nabízet směšné odškodnění za způsobené škody, jako je tomu i v případě těžby černého uhlí na Karvinsku, dnes v obci Doubrava, ale i v jiných obdobných případech, kdy postupujeme stále v duchu dob minulých, to je, „vše je nás všech, kromě toto mého“! Pokud je někdo proti, tak schválíme nový zákon o vyvlastnění! Je třeba si uvědomit, že již byly vynalezeny peníze a za ty se dá kromě jediného koupit vše!

Návrh novelizovaného „Horního zákona“ vypracovaný ve spolupráci ČBÚ a MPO na třech stránkách je dokladem ignorace státní byrokracie vůči všem občanům postižených hornickou činnosti! Za takto, velice laxně zpracovanou „novelu“, by se musel stydět i žák základní školy!

Jak může OKD, a.s. s tichým souhlasem všech, používat zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku, který hned v § č.1 hovoří, za jakých podmínek se má tento zákon uplatňovat! Jak dodržuje OKD, a.s. stávající, byť archaický zákon č.44/1988 Sb. !, když v případě náhrady způsobených důlních škod, se hovoří v § 33 a 37 o „DOHODĚ“!!!

Dohodě s Kým?? Dohodě, vypracované jejich právníky za stanovení jejich podmínek, kterou dostane poškozený občan pouze k podpisu! Uvědomují si odpovědní představitelé této země, že nejde „jen“ o náhradu způsobených škod uváděným způsobem, mimochodem v rozporu se stanoviskem Ministerstva financí České republiky dopisem Ing. Jaroslava Šulce, CSc. ze dne 22.6.2001?! Že ztráta bydliště proti svobodné vůli občana není jen ztrátou finanční, ale především morální a psychickou. Že kromě starostí se sháněním nového bydliště a vše s tím související jsou to další, s tímto spojené náklady do „nového“ bytu a to od nového nábytku, koberců a záclonami konče?

Již nikdy totiž byt (rodinný domek) stejných rozměrů a provedení nekoupíme! A za peníze v rámci náhrady důlních škod od OKD, a.s. vůbec nikdy identický nepostavíme!!! Uvědomuje si někdo v této zemi (pokud se jej to osobně netýká), že postupem a chováním mnoha soukromých společností jsou pošlapávána a přímo zadupávána lidská práva občanů České republiky?

A přitom Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. hovoří v článku 3.: „Součásti ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod“!

sdružení občanů FRYGATO - EKO

OKD and human rights - článek v anglické verzi