Sdružení občanů FRYGATO - EKO a SOPKA v Karviné žádá o pomoc!

Dne 24.1.2002 jsme obdrželi rozhodnutí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Karviné o odvolání umístění stavby nového energetického zdroje o výkonu 110 MWe ve Stonavě. Dá se říci, že toto rozhodnutí bylo vráceno pouze z důvodu procesních a téměř formálních zpět obecnímu úřadu ve Stonavě k doplnění!

Přitom se vůbec nebere na zřetel zásadní nesouhlas a argument zdejších občanů a to je skutečnost , že město Karviná patří z hlediska znečištění životního prostředí, nejvyššího počtu onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a s tím související nejnižší střední délkou života občanů, k nejhorším regionům v České republice - viz zpráva Státního zdravotního ústavu uvedená dne 24.4.2001 v Hospodářských Novinách!!!

Ve svém rozhodnutí se Okresní úřad odvolává na kladné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí podepsané náměstkyní ministra paní Ing. Evou Tylovou ze dne 22.8.2001. Povolení výstavby je zde podmíněno rozdělením na dva zdroje, tzn. 2 x 55 MWe a to za podmínek, které jsou v podstatě již dnes splněny!!

Ve stanovisku ministerstva životního prostředí se uvádí výstavba zdroje o výkonu 55MWe, jako modernizace stávajícího zařízení. Přitom se jedná o výstavbu dalšího zdroje - investici, protože k odstavení stávajících bloků nedojde! Stávající zdroje se odstaví až po výstavbě dalších 55 MWe a splnění dalších podmínek! Zde pro vysvětlení musíme ještě uvést, že stávající teplárna má tepelný výkon cca 112 MWt a nulový elektrický výkon, nová po svém dokončení 295 MWt. a 110 MWe !

Přitom tatáž paní náměstkyně ve svém dřívějším rozhodnutí ze dne 13.12.1999 s výstavbou tohoto zdroje o výkonu 110 MWe nesouhlasila z důvodu navýšení emisí a tím zhoršení životního prostředí v tomto regionu...........!!!

Nabyli jsme tudíž dojmu, že neplatí ani elementární zákony matematiky a fyziky...!!!

Záměrně zde nechceme rozebírat význam a smysluplnost výstavby tohoto nového energetického zdroje při dnešní energetické bilanci v našem státu. Byla by to další, velice obsáhla kapitola!

Dokážeme pochopit, že pro pracovníky ministerstva životního prostředí je město Karviná velice daleko a své problémy by si měla řešit především sama! Bohužel, některá rozhodnutí musí jít za rozhodnutím nadřízených státních orgánů.

A tak se dá mnohdy „zelená“ různým dobrodruhům ve snaze získat za jakoukoliv cenu třeba jen korunu na daních do státní pokladny, bez ohledu na ostatní občany, bez ohledu co bude zítra, pozítří,.......!

Případně nesplacené úvěry takovýchto aktivit zaplatí stejně všichni občané tohoto státu ze svých daní!

Jsme přesvědčeni, že zdraví našich spoluobčanů a především našich dětí, by mělo mít zásadní prioritu před ostatním, byť někdy i ekonomickými zájmy! V opačném případě se nám toto dříve, či později vrátí!!!

Vždyť i hlavní město Praha hledá různá řešení pro zlepšení svého, ne zrovna nejlepšího životního prostředí a to např. výstavbou silničních obchvatů, prodlužováním tras metra a další. Přitom ale nikdo nevidí (nebo nechce vidět ?!) problémy zdejšího regionu, kde nejsou peníze na výstavbu dálnic, silničních obchvatů, např. obce Dobrá u Frýdku - Místku, kde denně projíždí tisíce aut na hraniční přechod s Polskou republikou v Chotěbuzi u Českého Těšína! Vrcholem a ironií této skutečnosti je, že se tyto kamiony přijíždějí „otáčet“ do 12 km vzdálené Karviné a čekají zde se spuštěnými motory desítky hodin na celní odbavení!!!

Do Karviné, která z hlediska životního prostředí patří ........................., ale to bychom se znovu jen opakovali!!!!!!!!!!!!

Vážení spoluobčané, zejména pracovníci státních úřadů a na ministerstvech v Praze!

I v Karviné a přilehlých obcích žijí a chtějí žít lidé a dožívat se alespoň průměrného věku svých spoluobčanů České republiky!!!