Svaz občanských sdružení regionu Karviná
V Zákoutí 1135/3; 734 01 Karviná – Ráj
Ing. Václav Gavlovský předseda

Obvodní báňský úřad v Ostravě
Veleslavínová 18
728 03 Ostrava – Mor. Ostrava
Ing. Bc. Libor Hroch
předseda OBÚ v Ostravě

v Karviné 8.12.2008

Vážený pane předsedo,

vzhledem ke zvyšujícím se četnostem důlních otřesů a zvyšování jejich intenzity, žádáme Vás tímto jako kontrolní a dozorující státní orgán o vysvětlení příčin důlních otřesů ze dne 22.11.2008 a 4.12. 2008 v těžební organizaci OKD, a. s. Dále o předložení opatření, která ukládá OBÚ výše uvedené těžební společnosti, aby již k těmto otřesovým jevům nedocházelo.

Množí se nám stížnosti spoluobčanů, kteří se obávají nejen o svůj majetek a jeho trvalé poškození, ale rovněž o negativní dopady na jejich psychiku. Silné důlní otřesy vedou k obavám o život, zejména pak v panelových domech.

V případě negativního postoje OBÚ a opakujících se dalších důlních otřesů, které dle našeho názoru jsou způsobeny těžbou mocných slojí uhlí na zával bez jakékoliv zakládky, zvažuje náš Svaz občanských sdružení podání trestního oznámení na společnost OKD, a. s. pro trestný čin obecného ohrožení občanů regionu Karviná.

Občané chápou, že při dobývání uhlí v sedlových slojích a ve větších hloubkách může docházet k negativním průvodním jevům, ale schází určitá legislativa v Horním zákoně, která by měla zavazovat těžební společnosti k nahrazování škod, způsobených důlními otřesy.

Žádáme Vás proto o vyvíjení úsilí, které by vedlo k novelizaci Horního zákona v této problematice.

S pozdravem

Ing Václav Gavlovský


OBÚ
OBÚ