Dobrý den, pane primátore,

po přečtení novinového článku „Města chtějí, aby stát na spalovnu přispěl deseti procenty nákladů“ a uvedený Váš názor na stavbu spalovny v Karviné, jsem se rozhodl Vám alespoň napsat pár řádků, když mne už nemohla tel. spojit Vaše asistentka – bylo by to rozhodně lepší.
Pokud jste jedním z horlivých zastánců výstavby spalovny KO v Karviné a odůvodňujete to ušetřeným uhlím, musím Vám říci, že v Karviné máme uhlí dost, na rozdíl např. od Opavy! Těžbou uhlí zdevastovaná Karviná a její široké okolí má, jak určitě víte jedno z nejhorších ovzduší nejen v ČR, ale i Evropě na rozdíl od Opavy! I zde žijí a chtějí žít lidé v podobně příznivých životních podmínkách, jako ve zbývající části České republiky! Pokud jste přesvědčen o dokonalosti spalovny, potom ani v Opavě nemůže dojít ke zhoršení ovzduší a není tedy žádný důvod ji tam nepostavit! Teplo i elektřinu určitě máte a potřebujete i v Opavě!
Vím z internetu, že máte elektrotechnické vzdělání, takže Vám problematika spalování asi moc nehovoří. Po důkladném prostudování Dokumentace EIA na uvedenou spalovnu, musí být naprosto jasné i laikovi (např., proč je výpočet a vyhodnocení dopadů na ŽP prováděn ze složení Německého KO tříděného z cca 80%, když v ČR jsou v provozu tří spalovny!?), že jsou tendenčně a záměrně zkreslené zásadní vstupní údaje, to znamená naprosto zavádějící údaje výstupu. Takže i přes své elektrotechnické vzdělání, by Vám mělo být zřejmé, že vůbec nedojde ke zlepšení čistoty ovzduší v okolí Karviné, jak se neustále lživě podsouvá široké veřejnosti!!!
Pokud jste však přesvědčen o dokonalosti Vámi prosazované spalovny, postavte si ji v Opavě!
Ušetříte uhlí, jak sám uvádíte a palivo – KO, budete mít z celého MSK zdarma!!! Elektřina i teplo zdarma! Paráda, lidé - Vaší voliči Vám v Opavě budou určitě velice vděční!
Rovněž doufám, že nebezpečné odpady vzniklé spalováním KO si rovněž uložíte v Opavě!!!
Hezký den a zkuste se o problematice spalovny a spalování KO něco racionálního dozvědět. Můžete rovněž navštívit naše iter. stránky FRYGATO - EKO. Snad pak získáte trochu jiný pohled na danou problematiku!

Ing. Václav Gavlovský
Občanské sdružení FRYGATO – EKO

Ps: vím, že skládkování KO, není nejlepším a nejvhodnějším řešením, ale spalování mezi ně rozhodně nepatří, zejména v nejhorším regionu Evropy!!!