From: Gavlovský Václav
Sent: Friday, October 19, 2012 2:02 AM
To: 'Antlm@senat.cz'; 'Dernerovaa@senat.cz'; 'Hornikj@senat.cz'; 'Horskam@senat.cz'; 'Koukalv@senat.cz'; 'Lebedap@senat.cz'; 'Pakostap@senat.cz'; 'Paukrtovas@senat.cz'; 'Schwarzz@senat.cz'; 'Sykacekj@senat.cz'; 'Stetinaj@senat.cz'; 'Topfert@senat.cz'; 'Zaloudikj@senat.cz'; 'Bareki@senat.cz'; 'Bestaz@senat.cz'; 'Bisj@senat.cz'; 'Dienstbierj@senat.cz'; 'Doupovcovah@senat.cz'; 'Gajduskovaa@senat.cz'; 'Gawlasp@senat.cz'; 'Guzianap@senat.cz'; 'Hajdaj@senat.cz'; 'Chladekm@senat.cz'; 'Jermarj@senat.cz'; 'Kapounk@senat.cz'; 'Korytark@senat.cz'; 'Lajtochj@senat.cz'; 'Malym@senat.cz'; 'Mastalira@senat.cz'; 'Nenutilm@senat.cz'; 'Palasj@senat.cz'; 'Regecj@senat.cz'; 'Richtrovae@senat.cz'; 'Rihakj@senat.cz'; 'Sekaninovab@senat.cz'; 'Strnadj@senat.cz'; 'Susilr@senat.cz'; 'Skromachz@senat.cz'; 'Stechm@senat.cz'; 'Taborskyj@senat.cz'; 'Terelmesovad@senat.cz'; 'Tesarikm@senat.cz'; 'Trpakp@senat.cz'; 'Verovskyo@senat.cz'; 'Vichap@senat.cz'; 'Vystrcilm@senat.cz'; 'Zverinovad@senat.cz'; 'Cunekj@senat.cz'; 'Juraneks@senat.cz'; 'Pithartp@senat.cz'; 'Silarp@senat.cz'; 'Bayerovam@senat.cz'; 'Homolkav@senat.cz'; 'Drymlv@senat.cz'; 'Krejcam@senat.cz'; 'Rippelovaj@senat.cz'; 'Bratskyp@senat.cz'; 'Caslavap@senat.cz'; 'Eybertp@senat.cz'; 'Filipiovad@senat.cz'; 'Grulicht@senat.cz'; 'Janecekm@senat.cz'; 'Jirsat@senat.cz'; 'Jonasv@senat.cz'; 'Kladivkot@senat.cz'; 'Kuberaj@senat.cz'; 'Oberfalzerj@senat.cz'; 'Paleckovaa@senat.cz'; 'Pesakm@senat.cz'; 'Pospisilj@senat.cz'; 'Sefzigl@senat.cz'; 'Sobotkap@senat.cz'; 'Svobodar@senat.cz'; 'Sebekk@senat.cz'; 'Skaloudm@senat.cz'; 'Vlcekv@senat.cz'; 'Vondraa@senat.cz'; 'Vrecionovav@senat.cz'; 'Doubravaj@senat.cz'; 'Jurencakovaj@senat.cz'; 'Jileka@senat.cz'
Subject: výzva všem senátorům
Importance: High

Vážené dámy a pánové senátoři,

obracím se na Vás na všechny, jménem sdružení občanů FRYGATO-EKO v Karviné zastupující cca 1200 občanů s naléhavou prosbou racionálního a zodpovědného přístupu ke svým spoluobčanům a voličům, nejen těžbou zdevastované Karviné, ale i jiných měst a obcí, kde se provádí těžba našeho společného nerostného bohatství a zisky z těžby a hlavně vývozu do zahraničí více, jak 50%!, plynou do kapes několika miliardářů. A státu dle vyjádření generálního ředitele OKD,a.s. Klaus-Dieter Becka platí 10,-Kč (slovy deset) za vytěženou tunu uhlí!!!

V nejbližších dnech máte projednávat „malou novelizaci“ Horního zákona, kde je navrhováno zrušení paragrafu vyvlastnění nemovitosti ze strany těžebních společnosti v případě, že „neposlušný občan“ nebude souhlasit s „dobrovolným“ výkupem své nemovitosti.

Apelují na Váš zdravý, racionální úsudek a prosím za všechny své spoluobčany a Vaše voliče o zrušení § 31; odst. 4b, o vyvlastnění majetku, Horního zákona č. 44/1988 Sb., který je plně poplatný uplynulému totalitnímu režimu absolutně nerespektující soukromé vlastnické právo, to je majetek nejen svobodně vlastnit, ale svobodně s ním nakládat. Dosavadní Horní zákon je v podstatě v hrubém rozporu Občanského zákoníku, Listinou základních práv a svobod a tím v podstatě dochází i k porušování Ústavy České republiky v čl.3., Tento zákon se trvale již cca 15 let pokouši změnit naše občanské sdružení a navrhlo několik nutných změn, které byly předloženy, jak ČBÚ, MPO, MŽP, ale i poslancům a senátorům parlamentu ČR.

V demokratické společnosti musí mít všichni občané stejná práva, v právu si rovni a nikdo, nikdo nesmí být upřednostňován na úkor způsobené jakékoliv újmy ostatních.

Za občanské sdružení FRYGATO-EKO v Karviné
Ing. Václav Gavlovský

Příloha: 1. část zprávy pro poslance zpravodaje zaslané ombudsmanem ČR panem JUDr. Otakarem Motejlem ze dne 5.10.2005
2. Dopis veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ze dne 5.4.2006


dopis
zpráva