Vážený pane poslanče,

děkuji Vám za dnes již schválenou "novelu" Horního zákona, zejména zrušení vyvlastňovacího paragrafu a rád bych věřil, že se opětovně „neobjeví“ ve velké novele HZ, nebo nějakém „přílepku“ zákona řešícího problém např. ustájení dojnic ……., slepice na programu už byly!

K tomuto "spornému" paragrafu, jak sám uvádíte nejednotného názoru Vašich kolegů, chci říci jediné: v demokratické společnosti nemůže a nesmí mít takový vyvlastňovací paragraf místo a vše by mnělo být věcí jednání dvou zainteresovaných stran, v tomto případě těžaře nerostu a vlastníků nemovitostí! Nikoho jiného! V podstatě tuto skutečnost rovněž uvádí ve svém sdělení pan poslanec Břetislav Petr, který prohlásil, že za jeho mnohaletého působení ve společnosti OKD, a.s. (i v době komunistické společnosti před rokem 1989!), nepamatuje uplatnění tohoto paragrafu a vždy se domluvili! Nabízí se proto otázka, zda opravdu je opodstatněné setrvání tohoto paragrafu v Horním zákoně, zda jej jen zbytečně neznepřehlédnutelňuje, zda tím v podstatě neničíme naše lesy tisknutím bezvýznamných zákonů a paragrafů!

Co se týče Vaší námitky, že stát by měl mít vliv na využití přírodních surovin ( v tom naprosto s Vámi souhlasím!), Vám chci tímto říci, že „stát“ již dávno ztratil jakýkoliv vliv na cokoliv (včetně ceny pitné vody od Pánaboha)!!! Bohužel! A vyvlastnění majetků v tomto případě rozhodně nepomůže! Ten by se asi hodil v jiných případech ……!

Stát předně dal možnost těžit výhradní nerosty, výhradně soukromým subjektům!!! Za nicotné „desátky“ za vytěžený nerost ze strany těžaře! V případě těžby černého uhlí, je to cca 12,70 Kč za vytěženou tunu uhlí!!!, což při loňské roční těžbě 11,8 mil. tun, představuje odvedení poplatků do „státní“ pokladny ve výši cca 150 mil. Kč (slovy sto padesát!!!)! Přitom, jak rovněž uvádějí HN ze dne 14.12.2012 (vlastněné p. Bakalou), čistý zisk této společnosti z vytěženého uhlí byl 6,1 miliardy Kč!!!

Nemněla by to být právě „cena zisku“ – 12,70,-Kč/tunu uhlobaronům z našeho nerostu, které, jak sám uvádíte jsou pro stát velice strategické?!

Co Vy na to pane poslanče?!

Nad tímto problémem by se mněli naši zákonodárci a vláda hluboce zamyslet, neboť tyto zisky jsou vyváženy do zahraničí (soudě podle trvalého bydliště p. Bakaly ve Švýcarsku, p. Becka v Německu), kromě více , jak cca 54% vytěženého uhlí rovněž skončí v zahraničí! Stejně tomu je s problémem „prolomení limitů“ těžby hnědého uhlí severočeských dolů společností Czech Coalu, které skončí ve formě vyrobené elektřiny ve výši cca 30% celkového objemu výroby rovněž v zahraničí!!! O tato procenta déle bychom byli soběstační v těchto komoditát, které za několik málo let, budou naše děti velice draze dovážet, pokud ovšem budou na to mít!!! Nám zde jen „zbydou“ měsíční krajiny po vyrabování nerostného bohatství, nešťastní lidé, kteří musí nuceně opustit své bydliště, sousedy. Podstatou problému není „jen“ ztráta nemovitosti, ale svého DOMOVA! Pokud toto dokáže v dnešní velice konzumní, řekl bych až chamtivé společnosti několika jedinců ještě někdo pochopit!!!

Těchto různých problémů v dnešní společnosti bych mohl uvést snad „tisíc“ a naší poslanci a vláda namísto řešení problematiky týkající se současné České společnosti a hlavně její budoucnosti! jen navrhuje nesmyslné zákony, které hned po jejich schválení připomínkuje a opětovně ruší, jednoho dne jmenuje naprosto schopného ministra, kterého „druhý den“ pro neschopnost odvolá, …..!!!

Proboha, kam spěje tato naše společnost?, promiňte, vždyť jste mnozí jen k smíchu našich spoluobčanů, řekl bych i oprávněně, neboť soudě ze skutkového stavu si děláte z občanů „srandu“!!! Ztratili jste mnozí, jakýkoliv morální kredit?!

Přejí hezké prožití Svátků vánočních


Vážený pane inženýre,

byl jsem pověřen předsedou našeho poslaneckého klubu, abych reagoval na Váš e-mail. Předkládaná novela patří mezi ostře sledovaná témata. V našem poslaneckém klubu na toto není jednotný názor. Osobně nejsem zastáncem vyvlastňování, i když se domnívám, že i stát by měl mít vliv na využití přírodních surovin, zvláště pro případ možných budoucích krizí. Určitě ale není možné upřednostňovat čistý byznys nad zájmy občanů. Předpokládám, že toto téma bude opět široce diskutováno v rámci "Velké novely horního zákona" v příštím roce. Co se týče již zmíněné aktuální novely horního zákona, náš poslanecký klub má v tomto volné hlasování. Předpokládám, že část našich poslanců bude hlasovat proti, část se zdrží a část nás novelu podpoří, ostatně podpořil ji i náš senát.

S pozdravem

Ing. Václav Zemek
poslanec ČSSD, člen výboru pro životní prostředí