Vážení přátelé,

po někalikaleté odmlce záměru výstavby spalovny komunálního odpadu v Karviné na "Barboře", opět toto téma "ožívá" v připravovaných plánech odpadového hospodářství, který se nyní "sepisuje" na krajském úřadu!!! Osobně jsem přesvědčen, že máme každý ještě velice co zlepšovat v oblasti třídění komunálního odpadu, ale je pravdou, že ze strany příslušných úřadů nejsou vytvořené plnohodnotné řádné podmínky pro jeho třídění, např. plechovky, staré textilie, plastové hračky, obuv. Bioodpad, který tvoří až třetinu komunálního odpadu končicího v popelnicích a na skládkách a mohl by být využíván k "výrobě" hodnotného kompostu, namísto chemických hnojiv vyráběných z ropy!

Není vytvořen žádný motivační program, který by zvýšil zodpovědnost spoluobčanů v oblasti třídění!

Pro úředníky je to velice jednoduché, postavit spalovnu za evropské peníze a vlastní spalování platit z kapes daňových poplatníků!!! Poplatek z komunálního odpadu za osobu by tak činil 2000,- až 2500,.-Kč ročně!!!

Nemusejí nijak moc přemýšlet!!!

Hnutí DUHA připravilo petici proti uvažovanému záměru krajského úřadu komunální odpad nikoliv pálit ve spalovně a ještě TO nazývat velice zavádějícím demagogickým termínem "energetického využití", ale důsledně třídit a recyklovat!!!

Velice Vás všechny prosím o podpis a šíření této petice, zabraňte všemi prostředky dalšímu navýšení zde nejhoršího životního prostředí nejen v ČR, ale dokonce v Evropě v emisích prachu a karcinogenního benzo-pyrénů. Dokonalé spalování a čištění spalin neexistuje!!!

Myslete prosím na zdraví svých dětí, vnuků, na jejich budoucnost!!!

Zde je možné si stáhnout petici pro Moravskoslezský kraj: http://www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat/

Děkuji

Ing. Václav Gavlovský
Spolek FRYGATO-EKO